Euroopa Linnaalgatuse Tuleviku-uuring

EUI
European Urban Initiative
19/06/2024
tuleviku-uuring
Text

Säästvat linnalist arengut mõistetakse siin kui kohapõhise ja integreeritud lähenemisviisina, mis käsitleb linnaelu keerukaid mõõtmeid, ühendades keskkonna-, majandus, sotsiaal- ja kultuuriaspekte. See lähenemisviis, mis on ELi ühtekuuluvuspoliitika keskmes, hõlmab kõiki poliitikavaldkondi, sealhulgas linnaplaneerimist, haridust, majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja keskkonnakaitset, ning nõuab tugevat koostööd kodanike, kodanikuühiskonna, ettevõtete ja valitsuse vahel. See puudutab suuremate väljakutsete lahendamist, nagu rohe- ja digipööre, demograafilised muutused, ränne, majandusseisak ja kliimamuutused. Tõhus reageerimine neile küsimustele toetab Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke ja tugevdab ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, tagades linnade vastupanuvõime, kaasavuse ja jätkusuutlikkuse.

Kui esindate linnaasutust, või kui töötate kohalikus või riiklikus asutuses, olete linnavaldkonna praktik või linnalise arengu uurija või kui esindate mõnda muud organisatsiooni, mis tegeleb linnapoliitika ja -planeerimise või linnalise arengu strateegiate kavandamise või rakendamisega, on see uuring teie jaoks!

See on ainulaadne võimalus avaldada oma arvamust ja mõjutada Euroopa Linnaalgatuse tegevuste sisu ja strateegilist suunda, et anda teavet ELi ühtekuuluvuspoliitika linnamõõtme ja muu kohta.

Uuring on saadaval ka eestikeelsena siin.

Uuringu täitmine võtab umbes 20 minutit. Võite esitada oma vastused kuni 12. juuli 2024.

See also